Buma’s List, Buma’s Mist

Blij verrast zag ik vanmorgen de krantenkoppen: CDA-leider Buma heeft een Grote Visie voor Europa. “Hoera!”, dacht ik, “er komt beweging in de zaak”.

Als een ware vrijheidsstrijder kondigt Buma aan op te trekken naar Brussel, en daar met leeuwenmoed onze door Brussel geroofde nationale soevereiniteit te heroveren. Nieuwsgierig lees ik verder, maar bij het zien van zijn eisenlijstje verdampen zijn heldhaftige aankondigingen als sneeuw voor de zon. Wat gaat hij allemaal heroveren op Brussel:

 • Persvrijheid: er zijn geen Europese wetten over persvrijheid. Dus er valt niks terug te halen.
 • Pensioenrichtlijn: is nog volop in behandeling, dus geen kwestie van “terughalen”.
 • Inkomensgrens voor sociale huurwoningen: dit is een bevoegdheid van het Nederlandse kabinet, dus geen kwestie van “terughalen”. Sterker nog, deze grens is door een CDA-regering bedacht, en het vorige kabinet, inclusief CDA, weigerde dit aan te passen.
 • Gezinshereniging migranten op punten: is Leers al op stukgelopen.
 • Cookiewetgeving: is Nederlandse wetgeving.
 • Aanbestedingen van kleine (bouw)projecten: er is geen algemene plicht tot aanbesteden. Wel een plicht tot openbaar aanbesteden (in tegenstelling tot de oude praktijken van ondershands aanbesteden aan vriendjes). Nederland heeft net een nieuwe aanbestedingswet aangenomen, en Brussel delibereert over versoepeling van de regels (waar de Europese partij van het CDA overigens tegen is). Hier valt ook niks “terug te halen”.
 • Zwangerschapsverlof: is bedacht door de werkgevers, begin jaren ’90, aangezien verlofregelingen. concurrentiefactor zijn in een interne markt.
 • APK-keuring voor auto’s: er is nog helemaal geen Europese APK. Valt dus niks terug te halen (bovendien lijkt het me wel een goed idee als buitenlandse auto’s op de Nederlandse wegen aan strenge technische normen moeten voldoen).
 • Vrouwenquotum voor bedrijven: er is helemaal geen voorstel voor een vrouwenquotum. Alleen een voorstel voor een niet verplichtend streefcijfer (dus niet eens inspanningsverplichting, en al helemaal geen resultaatverplichting). Bovendien is het voorstel nog volop in behandeling.
 • Bodemrichtlijn: die is er niet. De andere milieunormen zijn inderdaad Europees geregeld (met vele uitzonderingsmogelijkheden), maar Buma wil toch zeker niet beweren dat water- en luchtvervuiling effectief kunnen worden aangepakt binnen de landsgrenzen?

De Lijst van Buma is niets meer dan het optrekken van mist. Mist die moet verhullen dat Buma geen enkel idee heeft hoe Europa daadwerkelijk ingrijpend te hervormen is tot een moderne en open democratische unie van burgers, in staat om slagvaardig te reageren op de grote vraagstukken van de 21e eeuw.

“Minder Europa” bekt lekker, maar dat betekent in de praktijk een zwak, verdeeld, onmachtig, kibbelend, verlamd Europa. In de wereld van de 21e eeuw hebben we niet minder Europa, maar een beter Europa, een sterker Europa, een democratischer Europa nodig. Een lijstje voor een nieuw, ander Europa:

 • Volledige openbaarheid van bestuur: besluiten in het openbaar. Toegang voor burgers tot alle stukken en informatie is de regel, geheimhouding de uitzondering.
 • De uitslag van de Europese verkiezingen bepaalt de samenstelling van de Commissie, zodat de burgers zelf de politieke richting van het EU-bestuur kunnen bepalen.
 • Geen macht zonder controle op de macht: Eurocommissarissen leggen verantwoording af aan het Europees Parlement en kunnen individueel naar huis worden gestuurd.
 • Het Handvest van de Grondrechten wordt net zo bindend als het Stabiliteitspact, Europa wordt een volwaardige gemeenschap van waarden.
 • Europa krijgt een volwaardig buitenlands beleid, met een minister van buitenlandse zaken, en spreekt met één stem in de wereld.
 • De nationale bijdragen aan Europa en de bijbehorende carrousel van landbouwsubsidies worden afgeschaft en vervangen door eigen middelen, met een jaarlijkse begroting voor prioriteiten als innovatie en kennis.
 • Barrières in de interne markt worden afgebroken, zodat ondernemerschap en talent de vrije ruimte krijgen om banen en welvaart scheppen.
 • De belangen van Europese burgers in de mondiale wedloop om energie en grondstoffen worden veilig gesteld door een sterk Europa in de wereld.

Comments are closed.